VACATURE VERVULD: directeur onderwijs voor reformatorisch speciaal (basis)onderwijs Zwolle

Het bestuur van twee scholen voor reformatorisch speciaal (basis)onderwijs te Zwolle zoekt een bevlogen en inspirerende directeur onderwijs. Deze vacature is op 28 februari 2017 vervuld!

Inleiding

(Vacature vervuld op 28 februari 2017; termijn gesloten op 2 februari, oorspronkelijk geplaatst: 19 januari 2017) Voor het bestuur van twee scholen voor speciaal (basis)onderwijs op reformatorische grondslag te Zwolle zoeken wij een directeur onderwijs. De directeur onderwijs vormt samen met de algemeen directeur het bovenschools directieteam en geeft leiding aan de teamleiders op de scholen. Natuurlijk zoeken we iemand met een duidelijke visie op (speciaal) onderwijs en onderscheidende onderwijskundige competenties. Echter, meer nog dan dat zoeken we een persoonlijkheid, een attitude zogezegd: als onze gedroomde kandidaat ben jij iemand die de teamleiders en leerkrachten in staat stelt het beste uit zichzelf te halen, ten gunste van de leerlingen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

Jouw profiel

Het bestuur van twee scholen voor reformatorisch speciaal (basis)onderwijs te Zwolle zoekt een bevlogen en inspirerende directeur onderwijs. Deze vacature is op 28 februari 2017 vervuld!Die voorgaande regels zijn een hele korte samenvatting van het profiel dat door een afvaardiging van bestuur, algemene directie, teamleiders en GMR (zowel personeels- als oudergeleding) eensluidend in gezamenlijkheid is opgesteld. De langere versie ervan is als volgt:

We zoeken een bevlogen en inspirerende directeur, die niet alleen betrokken is op de leerlingen en het team maar ook op de ouders en vrijwilligers. We vinden het belangrijk dat je een echte leider bent: je koerst op de hoofdlijnen, coacht de teamleiders die hieraan uitwerking moeten geven, bent een verbindende factor binnen team en andere gremia, bent helder en duidelijk in je communicatie en hebt oog voor de relatie. Jouw deur staat altijd open en vanuit jouw warme persoonlijkheid creëer je een werkklimaat waarin mensen zich kunnen ontplooien en gewaardeerd voelen. Het kwetsbare kind dat het speciaal onderwijs bezoekt heeft een bijzonder plekje in jouw onderwijshart en het daagt je uit om mee te bouwen aan een toekomstbestendige vorm voor dit onderwijs. Hierbij wordt je geholpen door ruime ervaring in directiefuncties in het onderwijs of nauw aanverwante sectoren.

En natuurlijk beseffen we dat het schaap met de vijf poten ook niet in jou gevonden zal worden en zijn we dus erg blij als jij in ieder geval grotendeels matcht en je iemand bent die zichzelf nog volop door wil ontwikkelen. Van jou als kandidaat wordt verwacht dat je de Drie formulieren van Enigheid van harte onderschrijft.

Het profiel van het bestuur

De Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Zwolle bestuurt twee scholen: de Eliëzerschool voor speciaal basisonderwijs en de Obadjaschool voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast kent de Stichting nog een nevenvestiging voor voortgezet speciaal onderwijs welke in Apeldoorn is gehuisvest. Het (toezichthoudend) bestuur wordt gevormd door betrokken en enthousiaste vrijwilligers en de dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur, daarbij ondersteund door de directeur onderwijs. De laatstgenoemde is de direct leidinggevende van de vijf teamleiders, die de teams op de scholen aansturen.

De scholen van de Stichting maken deel uit van de regio Noordoost van het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband Berséba voor primair onderwijs en het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs. De scholen fungeren daarmee ook als expertisecentrum voor het samenwerkingsverband en delen van kennis met de basisscholen binnen het verband is daarbij van groot belang.

De positionering en inschaling van de functie:

De algemeen directeur houdt zich bezig met organisatie, financiën, beheer en PR & communicatie van de gehele stichting. De directeur onderwijs is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van onderwijskundig beleid. Deze houdt zich binnen de stichting voor de scholen bezig met het primaire proces (waaronder wordt verstaan: onderwijs) met de aansluiting op naastgelegen organisaties zoals zorgverlening. De directeur onderwijs werkt binnen de stichting samen met de algemeen directeur. Hij of zij coacht de teamleiders en stuurt deze teamleiders aan.

De functie is ingeschaald in schaal DC en beschikbaar voor 0,8 tot 1,0 fte (in overleg). Hier vind je het volledige functieprofiel inclusief functiebeschrijving. Klik hier voor de wervingsadvertentie waarin ook de procedure staat omschreven. Je cv met motivatie kun je mailen naar sozwolle@wyzradvies.nl, graag uiterlijk D.V. donderdag 2 februari.