Word beleidsrijk eigenrisicodrager: bouw succeservaringen op met een pilot ERD

Hoe richt je het eigenrisicodragerschap optimaal in? Hoe zorg je dat de vervangingskosten hanteerbaar en inzichtelijk zijn? Hoe laat je het eigenrisicodragen hand in hand gaan met eigen verantwoording?

Inleiding

(27 januari 2016) Hoe richt je het eigenrisicodragerschap optimaal in? Hoe zorg je dat de vervangingskosten hanteerbaar en inzichtelijk zijn? Hoe laat je het eigenrisicodragen hand in hand gaan met eigen verantwoording? Vragen waar meer en meer besturen mee worstelen die vooruitlopend op de opheffing van het Vervangingsfonds in 2018 nu al besluiten uit het fonds te stappen. Na jarenlang verplicht aangesloten te zijn geweest bestaat deze mogelijkheid sinds enkele jaren en neemt de populariteit ervan fors toe. Als Wyzr Advies begeleiden wij een groeiend aantal besturen die beleidsrijk met de materie aan de slag gaan, bijvoorbeeld bij het opzetten van een pilot waarmee de scholen ervaring op kunnen doen.

Aanleiding

Hoe richt je het eigenrisicodragerschap optimaal in? Hoe zorg je dat de vervangingskosten hanteerbaar en inzichtelijk zijn? Hoe laat je het eigenrisicodragen hand in hand gaan met eigen verantwoording?In 1992 werd het Vervangingsfonds opgericht als verzuimverzekering voor het primair onderwijs. Schoolbesturen waren verplicht aangesloten bij het fonds en konden hier onder voorwaarden de vervanging bij verzuim declareren. Het gebrek aan eigenaarschap dat het gevolg was van deze 1-op-1 vergoeding zorgde ervoor dat waar het verzuim landelijk gemiddeld daalde van ruim 6 tot 4,5 procent, het verzuim in het primair onderwijs onverminderd hoog bleef. De afgelopen jaren werden onder kritiek van oplopende kosten (de premie bedroeg op het hoogtepunt bijna 9 procent) diverse maatregelen genomen om meer risico en kosten op de schoolbesturen af te wentelen zodat de premie kon dalen. Deze symptoombestrijding bleek echter niet genoeg. Nadat de mogelijkheid kwam om uit te treden stapten met name de besturen met een laag verzuim uit, waardoor de premiedruk weer opliep, het reglement aangescherpt werd en het voor een grotere groep interessant werd om ook uit te treden.

Versnelde besluitvorming over uittreding

Als gevolg van het nieuwe reglement, waarin uittreding voortaan alleen per 1 januari kan en niet meer per 1 augustus, moesten veel schoolbesturen die voornemens waren om per 1 augustus 2016 uit te treden hun plannen versnellen. Dit zorgt ervoor dat een groot aantal besturen per 1 januari 2016 (soms pro forma) hun aansluiting hebben opgezegd en beleidsarm uittreden: op schoolniveau blijft het reglement van het Vervangingsfonds gehanteerd worden, maar administratief bestaat de koppeling niet meer. De besluitvorming over hoe de besturen zelf met verzuim en vervanging omgaan is daarmee vaak verdaagd naar volgend jaar.

Kansen om beleidsrijk aan de slag te gaan met verzuim en vervanging

Hoe richt je het eigenrisicodragerschap optimaal in? Hoe zorg je dat de vervangingskosten hanteerbaar en inzichtelijk zijn? Hoe laat je het eigenrisicodragen hand in hand gaan met eigen verantwoording?Geldt dit ook voor jouw bestuur? Dan laat je mooie kansen liggen om juist nu al beleidsrijk proef te draaien met een aantal scholen binnen het bestuur om te kijken wat wel en niet werkt, om best practices te verzamelen zodat straks alle scholen binnen het bestuur op een goede wijze hun verzuim en vervanging in kunnen richten. Dit is met name belangrijk omdat een goede inrichting van het vervangingsbeleid kan helpen om de op dat vlak negatieve gevolgen van de wet werk en zekerheid op te vangen die per 1 juli 2016 ook voor het onderwijs merkbaar worden.

Als Wyzr Advies helpen wij een groeiend aantal besturen om te starten met een interne pilot waarbij scholen de ruimte krijgen om onder goede begeleiding proef te draaien met het eigenrisicodragerschap. De oplossingen waar scholen zelf mee komen zijn legio: het benutten van de vrijgevallen premie om kleinere klassen te vormen waarna kinderen bij ziekte van de eigen leerkracht "zoals vroeger" verdeeld worden over de groepen, het werken met gezamenlijk benoemde back-up leerkrachten, het vergroten van de ambulante tijd van teamleiders die het eerste, korte verzuim opvangen, etc. Wij helpen om de juiste administratieve inrichting te krijgen zodat geldstromen en dus ook de budgettaire ruimte helder inzichtelijk zijn, begeleiden directie en teams in de cultuurverandering, helpen bij de toetsing van gekozen constructies aan wet- en regelgeving, enzovoorts.

Wil je meer informatie over de pilots en wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens of het formulier onderaan deze website. En houd deze website en onze social media in de gaten voor meer informatie en praktijkervaringen.