Bereken het voordeel van uittreding bij het Vervangingsfonds: geüpdatet rekenmodel

Is uittreding bij het Vervangingsfonds lonend voor jouw schoolbestuur? Bereken het snel met ons rekenmodel!

Inleiding

(16 augustus 2016) Is uittreding bij het Vervangingsfonds lonend voor jouw schoolbestuur? Ons bijgewerkte rekenmodel houdt bijvoorbeeld rekening met de te lage normvergoedingen vanuit het Vervangingsfonds, zodat jij echt beeld krijgt van de financiële voor- en nadelen van uittreding. Benieuwd hoe uittreding dus voor jouw bestuur uit zou vallen? Vul het in, want in een paar klikken ben je Wyzr.

Model bijgewerkt voor o.a. normbedragen

Is uittreding bij het Vervangingsfonds lonend voor jouw schoolbestuur? Bereken het snel met ons rekenmodel!Uittreding bij het Vervangingsfonds is nog altijd een thema wat hoog op de agenda van veel besturen staat. Niet alleen het financiële voordeel waarvan voor veel besturen sprake is trekt besturen over de streep; meer en meer is het de groeiende administratieve druk die met het declareren gemoeid is en het steeds complexer wordende reglement wat wel en niet vervangen mag worden. Recent heeft het Vervangingsfonds als gevolg van de nieuwe cao en de wet werk en zekerheid (WWZ) een mogelijkheid geboden om met terugwerkende kracht per 1 augustus 2016 nog uit te treden en eigenrisicodrager te worden. De aanvragen hiervoor kunnen tot uiterlijk 31 augustus aanstaande worden ingediend, waarna tot oktober de tijd rest om alle benodigde stukken (zoals de instemming door de P-GMR) aan te leveren.

Aangezien het financiële plaatje voor veel bestuurders toch een belangrijk item is, hebben wij het rekenmodel zoals dat de afgelopen jaren online op www.arievanloon.nl aangeboden werd geüpdatet. De premie van het Vervangingsfonds is de afgelopen jaren namelijk gedaald, maar er is meer vervanging voor eigen rekening gekomen. Daarnaast werkt het VF met normbedragen voor uitbetaling van vervanging in plaats van zoals voorheen met de daadwerkelijke kosten. En die normbedragen liggen rekenkundig gemiddeld 11% onder de daadwerkelijke loonkosten. De premie daalt optisch gezien dus wel, maar de vergoeding die ontvangen wordt ook. Noem het een sigaar uit eigen doos, noem het window dressing: met dit rekenmodel voor de vervangingskosten krijg je er een beter beeld van. Het rekenmodel biedt een indicatie, geen sluitend beeld. Wil je dus echt weten hoe het zit? Neem dan gewoon contact op.

Leestip: treed niet alleen uit, maar pak ook echt je verzuimcultuur aan met pilots / koplopersgroepen beleidsrijk vervangen; "Ervaringen vanuit de pilot ERD en beleidsrijk vervangingsbeleid".